☪ Theo quy định của Bộ luật dân sự, thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định....
Di sản thừa kế là gì

Di sản thừa kế là gì

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác .. ...
Xem thêm
Quy định Thừa kế theo pháp luật

Quy định Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản từ người chết sang cho những người thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo pháp luật được .. ...
Xem thêm
Thứ tự những người thừa kế theo pháp luật

Thứ tự những người thừa kế theo pháp luật

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết .. ...
Xem thêm
Thừa kế thế vị là gì ?

Thừa kế thế vị là gì ?

Xét theo nguyên tắc thì không thể có trường hợp hai người chết cùng một thời điểm. Nhưng trên thực tế xảy ra có những trường hợp nhiều người chết trong một tai nạn mà không thể xác định được ai .. ...
Xem thêm
Những người bị tước quyền thừa kế

Những người bị tước quyền thừa kế

Những người sau đây không được quyền hưởng di sản: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản .. ...
Xem thêm
Quy định về xác định di sản thừa kế

Quy định về xác định di sản thừa kế

Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế khác .. ...
Xem thêm
Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: Không có di chúc; Di chúc không hợp pháp; Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc .. ...
Xem thêm
Người thừa kế theo pháp luật

Người thừa kế theo pháp luật

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết .. ...
Xem thêm
Những tài sản được coi là di sản

Những tài sản được coi là di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Tài sản riêng của người chết: là tài sản do người đó .. ...
Xem thêm
Những người không được hưởng di sản

Những người không được hưởng di sản

Những người sau đây không được quyền hưởng di sản: Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 505762 lượt

090 574 6666