Luật sư riêng sẽ tham gia thương thảo, đàm phán để bào vệ quyền lợi của bạn, tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng...
Hoạt động tranh tụng

Hoạt động tranh tụng

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về các lĩnh vực: tư vấn sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp luật đầu tư, pháp luật kinh doanh, pháp luật lao động, HSLAWS còn là một đơn vị với đội ngũ các luật ...
Xem thêm
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng theo trình tự tố tụng

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng theo trình tự tố tụng

Đội ngũ Luật sư của HSLAWS tham gia trực tiếp vào các giai đoạn của thủ tục tố tụng với vai trò là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng về các lính vực Dân sự, Hình sự, Kinh tế .. ...
Xem thêm
Đàm phán, thương thuyết, đại diện giải quyết tranh chấp

Đàm phán, thương thuyết, đại diện giải quyết tranh chấp

Đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm của HSLAWS sẽ tham gia giải quyết tranh chấp với vài trò là người đại diện cho Khách hàng, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho Khách hàng .. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 18 lượt

Tổng số đã xem: 1585524 lượt

090 574 6666