Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Luật sư riêng, Tham gia Tranh tụng


Với đội ngũ luật sư có trình độ, nhiều kinh nghiệm, trung thực, tâm huyết, tuân thủ tư cách đạo đức nghề nghiệp, HSLAWS là Văn phòng luật sư hàng đầu ở Việt Nam cung cấp dịch vụ Luật sư riêng cho Khách hàng, Dịch vụ luật sư riêng có thể cung cấp cho khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan phi chính phủ...

 

 

Các nội dung dịch vụ cơ bản như sau:

  

                     1. Luật sư biện hộ, Bào chữa, Đại diện pháp luật cho các Cá nhân, Tổ chức và Doanh nghiệp theo các quy định của Pháp luật.
 
                     2. Dịch vụ tư vấn Pháp luật, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên cho các cá nhân, tổ chức và Doanh nghiệp.
 
                     3. Thẩm định pháp lý các hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, thanh tra giám sát hoạt động của bộ máy tổ chức doanh nghiệp theo ủy quyền.
 
                     4. Tham gia đàm phán thương thảo quyền lợi của Khách hàng, Tranh tụng tại tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo yêu cầu.
 
                     5. Thẩm định tư cách pháp lý, thông tin kinh doanh, và các hoạt động khác của các đối tác của Khách hàng theo yêu cầu.
 

                     6. Đại diện cho khách hàng để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.

Danh mục các dịch vụ thuộc: Luật sư riêng, Tham gia Tranh tụng

Luật sư đại diện pháp luật cho các Cá nhân, Tổ chức và Doanh nghiệp Luật sư đại diện pháp luật cho các Cá nhân, Tổ chức và Doanh nghiệpLuật sư bào chữa, biện hộ và tư vấn pháp luật thường xuyên là một dịch vụ 24/7 mà HSLAWS cung cấp cho Khách hàng theo gói dịch vụ Luật sư riêng, việc được bảo vệ trước các xâm hại vi phạm pháp luật là nhu cầu... >> Chi tiết
Tư vấn Pháp luật, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên Tư vấn Pháp luật, cung cấp Hệ thống văn bản pháp luật thường xuyênTư vấn pháp luật trực tuyến, cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu, xây dựng bản tin pháp luật theo lĩnh vực ngành nghề chuyên biệt của khách hàng là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS trong thời gian qua... >> Chi tiết
Thẩm định pháp lý hoạt động kinh doanh của tổ chức doanh nghiệp Thẩm định pháp lý hoạt động kinh doanh của tổ chức doanh nghiệpDoanh nghiệp khi tham gia các hoạt động pháp lý, tham gia các quan hệ pháp luật luôn gặp khó khăn hoặc bất lợi nếu không có hiểu biết nhất định về pháp luật, vai trò của Luật sư rất quan trọng khi là người cảnh báo, người.... >> Chi tiết
Đàm phán, Tranh tụng tại tòa bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng Đàm phán, Tranh tụng tại tòa bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàngLuật sư riêng sẽ tham gia thương thảo, đàm phán để bào vệ quyền lợi của bạn, tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người bào vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng... >> Chi tiết
Thẩm định tư cách pháp lý của các đối tác Khách hàng theo yêu cầu Thẩm định tư cách pháp lý của các đối tác Khách hàng theo yêu cầuDịch vụ thẩm định tư cách pháp lý, thông tin kinh doanh và các hoạt động khác của các đối tác của khách hàng là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS, đến với dịch vụ này khách hàng được thông tin chính xác đảm bảo tin cậy... >> Chi tiết
Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nướcĐại diện giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng theo đúng trình tự thủ tục luật định, hỗ trợ tư vấn các thủ tục liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đại diện giải quyết tranh chấp lao động... >> Chi tiết

Dịch vụ khác: