⧆ Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là một tất yếu, Quan hệ Hôn nhân gia đình cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên ...
Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam

Người nước ngoài có nhu cầu nhập quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam ...
Xem thêm
Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Khi thực hiện thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo ...
Xem thêm
Quốc tịch và thay đổi quốc tịch khi kết hôn với người nước ngoài

Quốc tịch và thay đổi quốc tịch khi kết hôn với người nước ngoài

Quốc tịch là mối quan hệ pháp lý hai chiều, có tính chất ổn định, bền vững giữa cá nhân với quốc gia nhất định, thể hiện thông qua tổng thể các quyền và nghĩa vụ giữa cá nhân.. ...
Xem thêm
Khai sinh và Quốc tịch của con khi kết hôn với người nước ngoài

Khai sinh và Quốc tịch của con khi kết hôn với người nước ngoài

Khai sinh và xác định quốc tịch của con khi kết hôn với người nước ngoài là một vấn đề mấu chốt trong lĩnh vực hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Quốc tịch quyết định tới quyền và lợi ích hợp pháp của đứa trẻ ...
Xem thêm
Thủ tục đoàn tụ, thăm thân khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đoàn tụ, thăm thân khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Việc sum họp gia đình là một nhu cầu rất chính đáng của người dân và là một trong những nền tảng chính của hệ thống nhập cư hợp pháp của bất kỳ nước nào trên thế giới.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 17 lượt

Tổng số đã xem: 1585526 lượt

090 574 6666