Khung giá đất Thành phố Hà Nội

Khung giá đất Thành phố Hà Nội

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà ...
Xem thêm
Khung giá đất tỉnh Bắc Giang

Khung giá đất tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 72/2021/QĐ-UBND ban hành quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang.
Xem thêm
Khung giá đất tỉnh Bắc Kạn

Khung giá đất tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ...
Xem thêm
Khung giá đất tỉnh Bắc Ninh

Khung giá đất tỉnh Bắc Ninh

Văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh ...
Xem thêm
Khung giá đất tỉnh Cao Bằng

Khung giá đất tỉnh Cao Bằng

Văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Cao bằng ...
Xem thêm
Khung giá đất tỉnh Điện Biên

Khung giá đất tỉnh Điện Biên

Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Điện ...
Xem thêm
Khung giá đất tỉnh Hà Giang

Khung giá đất tỉnh Hà Giang

Quyết định số 28/201//QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Hà ...
Xem thêm
Khung giá đất tỉnh Hải Dương

Khung giá đất tỉnh Hải Dương

Văn bản ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Hải Dương ...
Xem thêm
Khung giá đất thành phố Hải Phòng

Khung giá đất thành phố Hải Phòng

Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hải ...
Xem thêm
Khung giá đất tỉnh Hà Nam

Khung giá đất tỉnh Hà Nam

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam và khung giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Hà ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 1486426 lượt