Kế hoạch giảng dạy trung tâm ngoại ngữ

Kế hoạch giảng dạy trung tâm ngoại ngữ

Mẫu tham khảo kế hoạch giảng dạy trung tâm ngoại ngữ, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ .. ...
Xem thêm
Giấy đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học

Giấy đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học

Mẫu giấy đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ .. ...
Xem thêm
Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học (cho tổ chức)

Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học (cho tổ chức)

Mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học dành cho tổ chức .. ...
Xem thêm
Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học (cho cá nhân)

Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học (cho cá nhân)

Mẫu đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học dành cho cá nhân .. ...
Xem thêm
Đề án và tổ chức hoạt động trung tâm

Đề án và tổ chức hoạt động trung tâm

Mẫu đề án và tổ chức hoạt động trung tâm .. ...
Xem thêm
Bản cam kết tham gia giảng dạy

Bản cam kết tham gia giảng dạy

Mẫu bản cam kết tham gia giảng dạy .. ...
Xem thêm
Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 602122 lượt

090 574 6666