Khởi kiện dân sự về hôn nhân gia đình bao gồm những hoạt động trong quá trình tố tụng về Hôn nhân gia đình gồm: Khởi kiện Ly hôn, Phân chia tài sản vợ - chồng ...
Xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quan hệ Hôn nhân & Gia đình

Xử lý hình sự các hành vi xâm phạm quan hệ Hôn nhân & Gia đình

Các hành vi xâm phạm quan hệ Hôn nhân & Gia đình bị xử lý hình sự là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, do chủ thể có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm quan hệ.. ...
Xem thêm
Khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân & Gia đình

Khởi kiện khác có yếu tố Hôn nhân & Gia đình

Hiện nay, tài sản tranh chấp trong các vụ án dân sự như đất đai, kinh doanh - thương mại, hợp đồng, … thường là tài sản chung vợ chồng. Theo quy định của Xem thêm
Khởi kiện Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Khởi kiện Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Ở Việt Nam, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng và bảo vệ phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết.. ...
Xem thêm
Khởi kiện về việc công nhận Quyền làm cha, làm mẹ cho con

Khởi kiện về việc công nhận Quyền làm cha, làm mẹ cho con

Trong bất kì xã hội nào, tình mẫu tử, tình phụ tử luôn là những tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Được lớn lên trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ là niềm khát khao của mọi đứa trẻ.. ...
Xem thêm
Khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, vợ chồng có quyền hưởng tài sản thừa kế của nhau theo quy định của pháp luật về thừa kế. Tuy nhiên, trên thực tế, tranh chấp di sản thừa kế ...
Xem thêm
Khởi kiện phân chia tài sản Vợ, Chồng

Khởi kiện phân chia tài sản Vợ, Chồng

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng.. ...
Xem thêm
Khởi kiện Ly hôn

Khởi kiện Ly hôn

Cuộc sống gia đình thường xảy ra mẫu thuẫn, tranh cãi, thậm chí bạo lực gia đình… Những mâu thuẫn này ngày càng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 494509 lượt