Mọi tổ chức đều mong muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp, nâng cao ...
Giới thiệu chung về ISO 9001: 2008

Giới thiệu chung về ISO 9001: 2008

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng .. ...
Xem thêm
Các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Quá trình triển khai ISO 9001:2008 đóng vai trò rất quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ...
Xem thêm
Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là Bộ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm trợ giúp các tổ chức, thuộc mọi loại hình và qui mô trong việc xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực ...
Xem thêm
Giới thiệu chung về AS 9100

Giới thiệu chung về AS 9100

AS 9100 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết cho ngành công nghiệp không gian vũ trụ, được dựa trên nền tảng của ISO 9001 ...
Xem thêm
Giới thiệu chung về TL 9000

Giới thiệu chung về TL 9000

TL 9000 là tiêu chuẩn về quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp viễn thông. TL 9000 được diễn đàn QuEST phát triển năm 1998 dựa trên các yêu cầu của ISO 9001 ...
Xem thêm
Giới thiệu chung về ISO 14001

Giới thiệu chung về ISO 14001

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường .. ...
Xem thêm
Triển khai xây dựng hệ thông quản lý môi trường theo ISO 14001

Triển khai xây dựng hệ thông quản lý môi trường theo ISO 14001

Chính sách môi trường là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức sao cho tổ chức có thể duy trì và có khả năng nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình.. ...
Xem thêm
Tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010

Tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010

Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 14001:2010 đóng một vai trò hết sức quan trọng, đó là một bộ khung để tổ chức, doanh nghiệp dựa vào đó mà hoàn thiện chất lượng của mình ...
Xem thêm
Giới thiệu chung về ISO 22000

Giới thiệu chung về ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp .. ...
Xem thêm
Các bước xây dựng hệ thông quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000

Các bước xây dựng hệ thông quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000

HSBS là một tổ chức tư vấn ISO chuyên nghiệp hàng đầu trong việc triển khai xây dựng các hệ thống quản lý như ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 505769 lượt

090 574 6666