Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO

Mọi tổ chức đều mong muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp, nâng cao ...

Danh mục các dịch vụ thuộc: Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008ISO 9001:2008 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tiêu chuẩn được sử dụng cho các mục đích chứng nhận, theo yêu cầu của khách hàng, ... >> Chi tiết
Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000 Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ISO 22000Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng ... >> Chi tiết
Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường ... >> Chi tiết
Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001: 2007 Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001: 2007OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay qui mô tổ chức. OHSAS 18001 được thiết kế tương thích với các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 nhằm tạo điều kiện xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm, an toàn cho con người ... >> Chi tiết

Dịch vụ khác: