Ngày nay, hình thức hiệp hội, câu lạc bộ ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của cá nhân nói riêng, của tổ chức nói chung
Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội

Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội

Biểu mẫu đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ ...
Xem thêm
Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện

Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện

Biểu mẫu xin phép đặt văn phòng đại diện, trụ sở, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ ...
Xem thêm
Đơn đề nghị thành lập hội/câu lạc bộ

Đơn đề nghị thành lập hội/câu lạc bộ

Đơn đề nghị thành lập hội/câu lạc bộ, Đơn đăng kí tham gia hội, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ ...
Xem thêm
Điều lệ hội

Điều lệ hội

Điều lệ hội, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ ...
Xem thêm
Báo cáo hoạt động của hội/câu lạc bộ

Báo cáo hoạt động của hội/câu lạc bộ

Báo cáo hoạt động của hội/câu lạc bộ, công văn báo cáo kết quả đại hội, công văn báo cáo thay đổi lãnh đạo hội, ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 1486311 lượt

090 574 6666