✠ Tổng hợp các thắc mắc về đăng ký tên doanh nghiệp...
Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

Tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

Điều 42 Luật Doanh nghiệp quy định các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.. ...
Xem thêm
Xử lý vi phạm trong việc đặt tên doanh nghiệp

Xử lý vi phạm trong việc đặt tên doanh nghiệp

Điều 18 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về việc xử lý đổi với trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp như sau.. ...
Xem thêm
Quy định về việc đặt tên doanh nghiệp

Quy định về việc đặt tên doanh nghiệp

Điều 18 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định các vấn đề liên quan đến đặt tên doanh nghiệp như sau.. ...
Xem thêm
Tên trùng và tên gây nhầm lẫn trong đăng ký tên doanh nghiệp

Tên trùng và tên gây nhầm lẫn trong đăng ký tên doanh nghiệp

Tên trùng và tên gây nhầm lẫn của doanh nghiệp được quy định tại Điều 42, Luật doanh nghiệp 2014 ... ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 1528542 lượt

090 574 6666