◈ Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi...
Thay đổi họ, tên của con nuôi

Thay đổi họ, tên của con nuôi

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật nuôi con nuôi thì: “Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.. ...
Xem thêm
Thủ tục nhận con nuôi tại cơ sở nuôi dưỡng

Thủ tục nhận con nuôi tại cơ sở nuôi dưỡng

Theo Điều 10 Nghị định 19/2011/NĐ-CP thì việc đăng ký nuôi con nuôi của vợ chồng bạn sẽ được tiến hành tại trụ sở UBND cấp xã - nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng.. ...
Xem thêm
Quy định về việc thay đổi ý kiến khi cho trẻ em làm con nuôi

Quy định về việc thay đổi ý kiến khi cho trẻ em làm con nuôi

Việc thay đổi ý kiến khi cho trẻ em làm con nuôi được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.. ...
Xem thêm
Quy định về sự đồng ý của cha mẹ đẻ khi nhận con nuôi trong nước

Quy định về sự đồng ý của cha mẹ đẻ khi nhận con nuôi trong nước

Theo quy định tại Điều 21 Luật nuôi con nuôi thì việc này bắt buộc phải có sự đồng ý của cha mẹ đẻ của trẻ em đó (che mẹ đẻ chỉ được đồng ý cho con làm con nuôi sau khi con.. ...
Xem thêm
Việc xác nhận về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của của người nhận con nuôi

Việc xác nhận về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của của người nhận con nuôi

Việc xác nhận về hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế của người nhận con nuôi được quy định Điều 17 Luật nuôi con nuôi và Điều 7 Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. ...
Xem thêm
Các trường hợp bị cấm nhận con nuôi

Các trường hợp bị cấm nhận con nuôi

Theo quy định tại Điều 13 Luật nuôi con nuôi, các hành bi bị cấm khi thực hiện thủ tục nhận con nuôi được mô tả như sau.. ...
Xem thêm
Thủ tục cho con nuôi khi bố mẹ ly hôn

Thủ tục cho con nuôi khi bố mẹ ly hôn

Về nguyên tắc, nếu bố mẹ trẻ không thể hiện sự đồng ý cho con làm con nuôi thì việc đăng ký con nuôi không thể thực hiện được. Việc lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi phải được.. ...
Xem thêm
Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được quy định tại Luật Nuôi con nuôi 2010 và Luật Hôn nhân gia đình 2014.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 1528506 lượt

090 574 6666