◈ Luật hôn nhân gia đình năm 2000 quy định: Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con...
Quản lý tài sản riêng của con

Quản lý tài sản riêng của con

Vấn đề quản lý tài sản riêng của con được quy định tại Điều 76 Luật Hôn nhân gia đình 2014 ...
Xem thêm
Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con

Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ ...
Xem thêm
Quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ

Quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ

Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha, mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.. ...
Xem thêm
Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng

Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng

Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.. ...
Xem thêm
Nghĩa vụ và quyền giáo dục con

Nghĩa vụ và quyền giáo dục con

Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà ...
Xem thêm
Nghĩa vụ và quyền của bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng

Nghĩa vụ và quyền của bố dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng

Bố dượng mẹ kế có nghĩa vụ và quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng cùng sống chung với mình .. ...
Xem thêm
Quyền có tài sản riêng của con

Quyền có tài sản riêng của con

Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và các thu nhập hợp pháp khác ...
Xem thêm
Quyền nghĩa vụ của ông bà đối với cháu

Quyền nghĩa vụ của ông bà đối với cháu

Quyền, nghĩa vụ của ông bà và cháu được quy định tại Điều 104 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 ...
Xem thêm
Nghĩa vụ và quyền của anh chị em trong gia đình

Nghĩa vụ và quyền của anh chị em trong gia đình

Theo quy định tại Điều 105 Luật Hôn nhân gia đình 2014: Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.. ...
Xem thêm
Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình

Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình

Các thành viên cùng sống chung trong gia đình đều có nghĩa vụ quan tâm, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình, đóng góp công sức, tiền và tài sản khác để duy trì đời sống chung phù hợp với thu nhập, khả năng ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1528484 lượt

090 574 6666