❒ Luật hôn nhân gia đình là đạo luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam quy định về điều kiện, thủ tục kết hôn, ly hôn và các vấn đề phát sinh trong quan hệ hôn nhân...
Điều kiện kết hôn

Điều kiện kết hôn

Điều 8 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định: Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các quy định sau đây.. ...
Xem thêm
Những trường hợp cấm kết hôn

Những trường hợp cấm kết hôn

Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định, việc kết hôn bị cấm trong những trường hợp sau đây.. ...
Xem thêm
Quyền yêu cầu tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật

Quyền yêu cầu tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật.. ...
Xem thêm
Quy định về việc không công nhận vợ chồng

Quy định về việc không công nhận vợ chồng

Theo quy định tại điểm a khoản 3 của Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội về việc thi hành Luật hôn nhân gia đình có quy định.. ...
Xem thêm
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Căn cứ vào các Điều: 46, 47 và Điều 48 của Luật hôn nhân gia đình năm 2000; căn cứ Nghị định số 158 ngày 27/12/2005 của Chính phủ về quản lý hộ tịch thì việc kết hôn đã được đăng ký nhưng bản chính giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất thì ...
Xem thêm
Xử lý vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng

Xử lý vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng

Vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng là việc một người đã có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc người chưa có vợ có chồng mà lại cố tình chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ ...
Xem thêm
Quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn

Quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký kết hôn

Khi đăng ký kết hôn, mỗi bên nam nữ phải khai vào tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định kèm theo xác nhận tình trạng hôn nhân.. ...
Xem thêm
Quy định về thủ tục xin cấp lại đăng ký kết hôn

Quy định về thủ tục xin cấp lại đăng ký kết hôn

Theo quy định tại Điều 60 Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch: bản sao và thẩm quyền cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch như sau.. ...
Xem thêm
Thủ tục cấp lại đăng ký kết hôn

Thủ tục cấp lại đăng ký kết hôn

Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại.. ...
Xem thêm
Thủ tục cải chính tên mẹ trên giấy khai sinh của con

Thủ tục cải chính tên mẹ trên giấy khai sinh của con

Thủ tục cải chính tên mẹ trên giấy khai sinh của con.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 1486319 lượt

090 574 6666