❆ Hỏi đáp về pháp luật thừa kế. Tổng hợp các tình huống thực tiễn pháp luật về thừa kế, trình tự thủ tục khai nhận di sản thừa kế, giải quyết tranh chấp về thừa kế ...
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế

Theo Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm pháp TAND tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, thẩm quyền.. ...
Xem thêm
Xác định tranh chấp thừa kế và các tranh chấp khác

Xác định tranh chấp thừa kế và các tranh chấp khác

Xác định đúng quan hệ pháp luật là để áp dụng đúng pháp luật. Quan hệ pháp luật khác nhau thì pháp luật áp dụng để giải quyết khác nhau... ...
Xem thêm
Tranh chấp di sản thừa kế bao gồm những vấn đề gì

Tranh chấp di sản thừa kế bao gồm những vấn đề gì

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người con sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác... ...
Xem thêm
Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là 5 năm đúng hay sai

Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là 5 năm đúng hay sai

Theo Điều 645 Bộ luật Dân sự, thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm kể từ... ...
Xem thêm
Thành phần hồ sơ khởi kiện gồm những giấy tờ gì

Thành phần hồ sơ khởi kiện gồm những giấy tờ gì

Sau khi nhận được Đơn khởi kiện, Tòa án phải xem xét những tài liệu, chứng cứ cần thiết, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền của mình thì Tòa án sẽ thông báo cho đương sự biết để đương sự nộp.... ...
Xem thêm
Quy định về thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Quy định về thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế

Bộ luật dân sự quy định: thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Trong khoảng thời gian này, những người được hưởng thừa kế có quyền.... ...
Xem thêm
Thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế

Bộ luật dân sự quy định: thời hiệu khởi kiện phân chia di sản thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Trong khoảng thời gian này, những người được hưởng thừa kế có quyền.... ...
Xem thêm
Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng

Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng

Khi muốn sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng thì phải có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia trong Văn bản... ...
Xem thêm
Ý nghĩa của việc công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Ý nghĩa của việc công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Để có căn cứ khi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển QSDĐ, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản thì cần phải có Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được.. ...
Xem thêm
Quy định phân chia di sản trong Bộ luật dân sự năm 2005

Quy định phân chia di sản trong Bộ luật dân sự năm 2005

Theo quy định về phân chia di sản trong Bộ luật dân sự 2005 cho thấy: tại chương XXV quy định về Thanh toán và phân chia di sản trong đó có Phân chia di sản theo di chúc.... ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 18 lượt

Tổng số đã xem: 1528865 lượt

090 574 6666