Doanh nghiệp, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế, có tài sản và tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên trị trường.
Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản

Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản

Điều 51 Luật Phá sản 2014 quy định về xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản như ...
Xem thêm
Ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản

Ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản

Điều 50 Luật Phá sản 2014 quy định về ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản như ...
Xem thêm
Giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Điều 49 Luật Phá sản 2014 quy định về giám sát hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản như ...
Xem thêm
Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Điều 48  Luật Phá sản 2014 quy định về hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản như ...
Xem thêm
Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Điều 47 Luật Phá sản 2014 quy định về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản như ...
Xem thêm
Thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Điều 46 Luật Phá sản 2014 quy định về thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản như ...
Xem thêm
Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Điều 45 Luật Phá sản 2014 quy định về chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản như ...
Xem thêm
Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Điều 44 Luật Phá sản 2014 quy định về giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản như ...
Xem thêm
Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Điều 43 Luật Phá sản 2014 quy định về thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản như ...
Xem thêm
Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Điều 42 Luật Phá sản 2014 quy định về quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản như ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 505824 lượt

090 574 6666