HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, cung cấp văn bản pháp luật và biếu mẫu về trình tự thủ tục Đấu giá, Đấu thầu, Thanh lý tài sản cố định, tư vấn khởi kiện liên quan đến Đấu giá, Đấu thầu và thanh lý tài sản.
Mở thủ tục thanh lý tài sản khi doanh nghiệp phá sản

Mở thủ tục thanh lý tài sản khi doanh nghiệp phá sản

Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản phải được Tòa án gửi cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản, Viện kiểm sát cùng cấp và đăng trên báo .. ...
Xem thêm
Thủ tục mua tài sản đấu giá

Thủ tục mua tài sản đấu giá

Điều kiện của người tham gia đấu giá, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự (từ 18 tuổi trở lên), không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.. ...
Xem thêm
Thủ tục đấu thầu hàng hóa, dịch vụ theo pháp luật hiện hành

Thủ tục đấu thầu hàng hóa, dịch vụ theo pháp luật hiện hành

Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1585568 lượt

090 574 6666