Quan hệ giữa cha mẹ nuôi - con nuôi là quan hệ ràng buộc một người vào một hoặc hai người khác, những người có liên quan không có quan hệ huyết thống với nhau
Hồ sơ và Thủ tục pháp lý

Hồ sơ và Thủ tục pháp lý

Hồ sơ và thủ tục pháp lý nuôi con nuôi được quy định trong Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ban hành ngày 17/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.. ...
Xem thêm
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc nhận con nuôi

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc nhận con nuôi

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.. ...
Xem thêm
Giám hộ đương nhiên và Giám hộ pháp luật

Giám hộ đương nhiên và Giám hộ pháp luật

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2005, Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để chăm sóc và bảo ...
Xem thêm
Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Trong xu hướng hội nhập sâu và toàn diện trên mọi lĩnh vực, việc nhận nuôi con nuôi cũng không chỉ bó buộc trong lãnh thổ các quốc gia. Pháp luật Việt nam quy định về thủ tục nuôi con nuôi.. ...
Xem thêm
Thủ tục nhận nuôi con nuôi

Thủ tục nhận nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi là một thủ tục không mới tuy nhiên trong quá trình thực hiện có khá nhiều vướng mắc. Nhằm hỗ trợ Khách hàng tốt nhất trong việc thực hiện thủ tục nhận con nuôi.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 18 lượt

Tổng số đã xem: 1585523 lượt

090 574 6666