Quan hệ pháp luật dân sự :là quan hệ xã hội được các quy phạm dân sự điều chỉnh trong đó các bên tham gia độc lập về tổ chức và tài sản, bình đẳng về địa vị pháp lý quyền và nghĩa vụ các bền được nhà nước bảo đảm thông qua các biện pháp cưỡng chế.
Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ dân sự

Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ dân sự

Điều 288 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ dân ...
Xem thêm
Thực hiện nghĩa vụ giao vật

Thực hiện nghĩa vụ giao vật

Theo điều 289 của Bộ luật Dân sự 2005 thì việc thực hiện nghĩa vụ giao vật được quy định như ...
Xem thêm
Nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc

Nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc

Theo quy định tại Điều 291 của Bộ luật Dân sự 2005 thì nghĩa vụ phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc cụ ...
Xem thêm
Thực hiện nghĩa vụ dân sự theo định kỳ

Thực hiện nghĩa vụ dân sự theo định kỳ

Điều 292 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo định kỳ ...
Xem thêm
Trách nhiệm dân sự

Trách nhiệm dân sự

Điều 302 của Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân ...
Xem thêm
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định Điều 307 của Bộ luật Dân sự năm 2005 ...
Xem thêm
Lỗi trong trách nhiệm dân sự

Lỗi trong trách nhiệm dân sự

Điều 308 của  Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định các lỗi trong trách nhiệm dân sự cụ ...
Xem thêm
Chuyển giao quyền yêu cầu

Chuyển giao quyền yêu cầu

Theo quy định tại Điều 309 của Bộ luật Dân sự 2005 thì việc chuyển giao quyền yêu cầu bao ...
Xem thêm
Nghĩa vụ cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ

Nghĩa vụ cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ

Điều 311 Bộ luật Dân sự 2005 quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ cụ ...
Xem thêm
Không chịu trách nhiệm sau khi chuyển giao quyền yêu cầu

Không chịu trách nhiệm sau khi chuyển giao quyền yêu cầu

Điều 312 của Bộ luật Dân sự 2005 quy định đối với việc không chịu trách nhiệm sau khi chuyển giao quyền yêu cầu ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 494816 lượt