Các doanh nghiệp đều gắn liền với thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng), việc sử dụng hóa đơn, kê khai hóa đơn để xác định giá trị VAT đầu vào, cân đối đầu ra để nộp thuế theo đúng các quy chuẩn của Pháp luật là việc...
Những đổi mới cần lưu ý của thông tư 26/2015/TT-BCT

Những đổi mới cần lưu ý của thông tư 26/2015/TT-BCT

Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn ...
Xem thêm
Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa đươc coi như xuất khẩu

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa đươc coi như xuất khẩu

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu theo điều 17 thông tư 219/2013/TT-BTC ...
Xem thêm
Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể ...
Xem thêm
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Không phải bất cứ chi phí đầu vào nào của hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp cũng đều được khấu trừ mà phải thỏa mãn các điều kiện theo theo điều 15 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định về điều kiện được khấu ...
Xem thêm
Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Kể từ ngày 1/1/2014 theo Điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính: Quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào ...
Xem thêm
Hướng dẫn kê khai, nộp và cách tính thuế GTGT khấu trừ

Hướng dẫn kê khai, nộp và cách tính thuế GTGT khấu trừ

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải lập và nộp tờ khai tính thuế cho cơ quan thuế GTGT từng tháng kèm theo bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định. Thời gian gửi tờ khai cho cơ quan ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 1486339 lượt

090 574 6666