TCTD được thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn

Ngày đăng: 21/09/2020
Theo Thông tư 02/2016/TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 26/02/2016, tổ chức tín dụng được thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn khi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng có nội dung này; tổ chức tín dụng có quy định, quy trình nội bộ thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
Sau khi ký hợp đồng với khách hàng, tổ chức tín dụng giao chìa khóa ngăn tủ, két cho khách hàng. Mỗi ngăn tủ, két phải có ít nhất một ổ khóa dành cho khách hàng; ổ khóa này có đủ và đúng hai chìa do khách hàng giữ. Trường hợp khách hàng chỉ nhận một chìa khóa ngăn tủ, két để sử dụng, chìa khóa dự phòng được khách hàng niêm phong trước sự chứng kiến của tổ chức tín dụng và gửi bảo quản tại tổ chức tín dụng.
 
Đặc biệt, khách hàng được yêu cầu tổ chức tín dụng trả lại tài sản bảo quản, chất dứt hợp đồng cho thuê tủ, két an toàn bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước trong một khoảng thời gian hợp lý theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu khách hàng nhận lại tài sản bảo quản bất cứ lúc nào, nhưng cũng phải báo trước một khoảng thời gian hợp lý.
 
Về phí bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn, Thông tư quy định tổ chức tín dụng phải ấn định và niêm yết công khai phí bảo quản tài sản, phí cho thuê tủ, két an toàn tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/04/2016.
 
Nguồn: luatvietnam.vn 

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 505943 lượt

090 574 6666