Đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn hiện đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc thành lập trường trung cấp, trung tâm nghề ngày càng phát triển
Đề nghị, cho phép thành lập trường trung cấp/trung tâm dạy nghề

Đề nghị, cho phép thành lập trường trung cấp/trung tâm dạy nghề

Biểu mẫu đơn đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề/trung tâm ...
Xem thêm
Đề án thành lập trung tâm dạy nghề/trường trung cấp nghề

Đề án thành lập trung tâm dạy nghề/trường trung cấp nghề

Biểu mẫu đề án thành lập trường trung cấp nghề/trung tâm dạy ...
Xem thêm
Báo cáo đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Báo cáo đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu báo cáo đăng kí hoạt động giáo dục nghề ...
Xem thêm
Đăng kí hoạt động

Đăng kí hoạt động

Biểu mẫu đơn đăng kí hoạt động giáo dục nghề ...
Xem thêm
Quy chế trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề

Quy chế trường trung cấp nghề/trung tâm dạy nghề

Biểu mẫu quy chế trường trung cấp nghề/trung tâm dạy ...
Xem thêm
Báo cáo đăng kí bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Báo cáo đăng kí bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Biểu mẫu báo cáo đăng kí bổ sung hoạt động giáo dục nghề ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 1486414 lượt

090 574 6666