✪ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế về các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án ...
Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với từng người phải thi hành án

Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với từng người phải thi hành án

Với nội dung vụ việc bạn hỏi thì có một số vấn đề pháp lý sau đây cần được nhận thức đúng trước khi khẳng định XBANK có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thực hiện.. ...
Xem thêm
Trong trường hợp nào thì phải cưỡng chế trả nhà, giao nhà - 304

Trong trường hợp nào thì phải cưỡng chế trả nhà, giao nhà - 304

Trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà.. ...
Xem thêm
Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc

Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc

Trường hợp không thể bố trí người lao động trở lại làm công việc theo nội dung bản án, quyết định thì người sử dụng lao động phải bố trí công việc khác với mức tiền lương tương đương.. ...
Xem thêm
Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng

Trường hợp người phải thi hành án hoặc người đang trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng thì Chấp hành viên ra quyết định phạt tiền.. ...
Xem thêm
Thủ tục cưỡng chế trả vật được thực hiện như thế nào

Thủ tục cưỡng chế trả vật được thực hiện như thế nào

Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng trả vật cho người được thi hành án; nếu người đó không thi hành thì Chấp hành viên thu hồi vật để trả cho người được thi hành án.. ...
Xem thêm
Cưỡng chế người phải thi hành án thực hiện công việc theo bản án, quyết định

Cưỡng chế người phải thi hành án thực hiện công việc theo bản án, quyết định

Trường hợp thi hành nghĩa vụ phải thực hiện công việc nhất định theo bản án, quyết định mà người phải thi hành án không thực hiện thì Chấp hành viên quyết định phạt tiền và ấn định thời hạn.. ...
Xem thêm
Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

Trường hợp bản án, quyết định tuyên nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng đất thì Chấp hành viên tổ chức giao diện tích đất cho người được thi hành án.. ...
Xem thêm
Quyết định cưỡng chế buộc người phải thi hành án trả giấy tờ cho người được thi hành án

Quyết định cưỡng chế buộc người phải thi hành án trả giấy tờ cho người được thi hành án

Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế buộc người phải thi hành án trả giấy tờ cho người được thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án không thực hiện thì .. ...
Xem thêm
Trong trường hợp nào thì phải cưỡng chế trả nhà, giao nhà

Trong trường hợp nào thì phải cưỡng chế trả nhà, giao nhà

Trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà.. ...
Xem thêm
Tài sản gắn liền với đất đã kê biên thì xử lý như thế nào

Tài sản gắn liền với đất đã kê biên thì xử lý như thế nào

Đối với tài sản có trước khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1585563 lượt

090 574 6666