✪ Tất cả các thắc mắc thường gặp trong thực tế về thi hành án dấn sự và các giải đáp về những thắc mắc đó ...
Việc phối hợp các cơ quan, tổ chức với cơ quan thi hành án, Chấp hành viên

Việc phối hợp các cơ quan, tổ chức với cơ quan thi hành án, Chấp hành viên

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mình cơ quan, tổ chức, và cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành án... ...
Xem thêm
Người phải thi hành án không thi hành án

Người phải thi hành án không thi hành án

Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên nếu người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật thi hành .. ...
Xem thêm
Những ai có quyền yêu cầu thi hành án?

Những ai có quyền yêu cầu thi hành án?

Đáp:
Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án... ...
Xem thêm
Người được thi hành án và người phải thi hành án có được quyền thỏa thuận?

Người được thi hành án và người phải thi hành án có được quyền thỏa thuận?

Người được thi hành án và người phải thi hành án có quyền thỏa thuận về việc thi hành án, nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thỏa thuận... ...
Xem thêm
Người được thi hành án và người phải thi hành án phải nộp phí và chi phí nào?

Người được thi hành án và người phải thi hành án phải nộp phí và chi phí nào?

Người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án để tổ chức cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp pháp luật quy định chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án hoặc do ngân... ...
Xem thêm
Có điều kiện thi hành án

Có điều kiện thi hành án

Có điều kiện thi hành án là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án... ...
Xem thêm
Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Thời hiệu yêu cầu thi hành án là thời hạn mà người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án; hết thời hạn đó thì mất quyền yêu cầu cơ quan thi.. ...
Xem thêm
Đối tượng liên quan đến thi hành án dân sự

Đối tượng liên quan đến thi hành án dân sự

Các đối tượng liên quan đến việc thi hành án gồm:
1. Người được thi hành án là cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng quyền, lợi ích trong bản án, quyết định được thi hành.. ...
Xem thêm
Tiếng nói và chữ viết dùng trong thi hành án dân sự

Tiếng nói và chữ viết dùng trong thi hành án dân sự

Đương sự có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình nhưng phải có người phiên dịch. Đương sự là người dân tộc thiểu số mà không biết tiếng Việt thì cơ quan thi hành án .. ...
Xem thêm
Bản án, quyết định nào được thi hành theo luật thi hành án dân sự

Bản án, quyết định nào được thi hành theo luật thi hành án dân sự

Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 7 lượt

Tổng số đã xem: 505799 lượt