Việc tiến hành cổ phần hóa thực hiện theo trình tự các bước công việc cụ thể bao gồm sau: Xây dựng Phương án cổ phần hóa; Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp và tổ giúp việc....
Tư vấn Cổ phần hóa doanh nghiệp

Tư vấn Cổ phần hóa doanh nghiệp

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Thực chất đây là biện pháp chuyển đổi hình thức sở hữu nhà nước sang sở hữu của các cổ đông.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 494554 lượt

090 574 6666