Văn hóa Doanh nghiệp, Văn hóa kinh doanh bây giờ được đánh giá là tài sản của Doanh nghiệp, nó tạo ra sự khác biệt và phân biệt đẳng cấp giữa Doanh nghiệp này và Doanh nghiệp khác, là kết tinh của thương hiệu, ý chí nỗ lực...
Tiêu chí chuẩn mực

Tiêu chí chuẩn mực

Chuẩn mực là một trong bốn nhóm yếu tố cơ bản nhất hình thành nên văn hóa doanh nghiệp. Đây là những quy định bất thành văn được mọi người tự giác tuân thủ.. ...
Xem thêm
Cam kết chất lượng và văn hóa ứng xử

Cam kết chất lượng và văn hóa ứng xử

Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hóa doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết .. ...
Xem thêm
Quy chuẩn hóa các nguồn lực của Doanh nghiệp

Quy chuẩn hóa các nguồn lực của Doanh nghiệp

Nguồn lực là thứ có thể sử dụng như là những yếu tố đầu vào để sản sinh những thành quả mong muốn. Nguồn lực doanh nghiệp nói chung là sự tổng hòa giữa nguồn lực hữu hình .. ...
Xem thêm
Vai trò của tổ chức Đoàn thể trong Văn hóa Doanh nghiệp

Vai trò của tổ chức Đoàn thể trong Văn hóa Doanh nghiệp

Bộ quy chuẩn về văn hóa doanh nghiệp là những quy định chuẩn mực được khái quát nên từ những giá trị văn hóa mà doanh nghiệp đã đạt được và đang hướng tới... ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 494696 lượt

090 574 6666