Bảo hiểm là những quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tập trung - quỹ bảo hiểm - nhằm xử lý các rủi ro, các biến cố. Bảo hiểm bảo đảm cho quá trình tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường.
Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn

Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, ...
Xem thêm
Quy định chi tiết

Quy định chi tiết

Điều 125 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về quy định chi tiết của luật này.. ...
Xem thêm
Hiệu lực thi hành

Hiệu lực thi hành

Điều 124 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về hiệu lực thi hành của luật này.. ...
Xem thêm
Quy định chuyển tiếp

Quy định chuyển tiếp

Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về quy định chuyển tiếp của luật này.. ...
Xem thêm
Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội

Điều 122 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.. ...
Xem thêm
Thẩm quyền xử phạt vi phạm HC, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Thẩm quyền xử phạt vi phạm HC, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Điều 121 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.. ...
Xem thêm
Tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội

Tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội

Điều 120 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về việc tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội.. ...
Xem thêm
Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội

Trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội

Điều 119 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về trình tự giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội.. ...
Xem thêm
Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

Điều 118 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định việc khiếu nại về bảo hiểm xã hội.. ...
Xem thêm
Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ BHXH

Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ BHXH

Điều 117 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 494738 lượt

090 574 6666