✠ Tư vấn pháp luật thuế Thu Nhập cá nhân...
Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Mã số thuế cá nhân là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế ...
Xem thêm
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh 2016

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh 2016

Người được cấp MST TNCN có được một số quyền lợi. Đó là giảm trừ gia cảnh, đối với bản thân người có MST sẽ được trừ 4 triệu đồng/tháng và trừ 1,6 triệu đồng/tháng/người cho người phụ thuộc ...
Xem thêm
Các đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân ( TNCN) & Quy định mới về miễn thuế TNCN mới nhất 2016

Các đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân ( TNCN) & Quy định mới về miễn thuế TNCN mới nhất 2016

Trong trường hợp chờ quyết định miễn, giảm thuế, cá nhân nộp thuế vẫn phải nộp đủ số thuế theo quy định. Khi có quyết định miễn, giảm thuế sẽ được thoái trả số thuế được miễn, giảm bằng cách trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau hoặc được ...
Xem thêm
Hoàn thuế TNCN

Hoàn thuế TNCN

Việc hoàn thuế TNCN lưu ý là chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn ...
Xem thêm
Hồ sơ quyết toán thuế TNCN - Nơi nộp hồ sơ

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN - Nơi nộp hồ sơ

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN hồ sơ quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu tờ khai số 05/QTT-TNCN, các bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 052/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC ...
Xem thêm
Thu nhập chịu thuế - Thu nhập tính thuế

Thu nhập chịu thuế - Thu nhập tính thuế

Thực hiện xác định theo điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và các sửa đổi tại Thông tư 151/2014/TT-BTCThông tư 92/2015/TT-BTC. Về cơ bản thì việc xác định thu nhập chịu thuế này thực hiện như những năm ...
Xem thêm
Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN

Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN

Đối tượng thực hiện quyết toán thuế TNCN bao gồm 2 nhóm: tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân có thu nhập ...
Xem thêm
Hồ sơ quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

Hồ sơ quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay, thì việc quyết toán và hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập ...
Xem thêm
Người Phụ Thuộc khi tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Người Phụ Thuộc khi tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Theo Thông tư 62 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư 84 về thuế Thu Nhập Cá Nhân ban hành trước đó thì người lao động làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 1338459 lượt

090 574 6666