Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất, nó đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp, Cơ cấu tổ chức vững chắc có kết tinh trí tuệ tập thể, với tinh thần đoàn kết nội bộ cao, có đội ngũ năng lực cao, đồng đều...
Xây dựng hệ thống quản lý Công ty mẹ - Công ty con

Xây dựng hệ thống quản lý Công ty mẹ - Công ty con

Hiện nay, mô hình công ty mẹ - công ty con đang trở nên phổ biến ở Việt Nam, cả trong doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân. Mô hình công ty mẹ - công ty con con có nhiều ưu điểm cả về cơ cấu tổ chức.. ...
Xem thêm
Phân tích chức năng nhiệm vụ các bộ phận và sự phối kết hợp

Phân tích chức năng nhiệm vụ các bộ phận và sự phối kết hợp

Khi doanh nghiệp đi vào hoạt động thì nhà quản lý cần chú trọng đến việc xây dựng cơ cấu tổ chức công ty, đặc biệt là xác định vai trò và vị trí của các bộ phận, phòng ban.. ...
Xem thêm
Yêu cầu, Mô tả công việc cho các chức danh

Yêu cầu, Mô tả công việc cho các chức danh

Khi một doanh nghiệp tuyển dụng lao động, quản lý nhân sự phải xây dựng những yêu cầu, tiêu chuẩn cho các vị trí công tác và lập bản mô tả những công việc cần phải thực hiện .. ...
Xem thêm
Cơ cấu tổ chức và phương án quản lý của Doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức và phương án quản lý của Doanh nghiệp

Tổ chức cơ cấu công ty phải đảm bảo cho công ty được tổ chức theo một hình thức có thể làm tăng khả năng thực hiện các chức năng đã định của công ty. Cơ cấu tổ chức công ty gồm .. ...
Xem thêm
Chuyển đổi hệ thống quản lý, phân cấp trách nhiệm

Chuyển đổi hệ thống quản lý, phân cấp trách nhiệm

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật ...
Xem thêm
Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức thể hiện các mối quan hệ chính thức hoặc phi chính thức giữa những con người trong tổ chức. Xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp sẽ phát huy sức mạnh của tập thể lao động trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1420365 lượt

090 574 6666