HSLAWS tư vấn thủ tục Đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ đối với: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, bảo hộ phát minh sáng chế, Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, phần mềm máy tính, chuyển giao công nghệ.
Nhãn hiệu

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một tên, biểu tượng thương hiệu, khẩu hiệu hoặc ý đồ thiết kế có liên quan tới một sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự công nhận nhãn hiệu và các phản ứng khác là do việc dùng sản phẩm hoặc dịch vụ đó tạo và nhờ vào thế lực ...
Xem thêm
Bảng Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice

Bảng Phân loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Nice

Cục SHTT đã ban hành Thông báo số 1378/TB-SHTT ngày 09/3/2012 về việc áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10 đối với bản tiếng Anh. Hiện nay, Cục SHTT đã hoàn thành bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/ dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 và công ...
Xem thêm
Đăng ký độc quyền Logo

Đăng ký độc quyền Logo

Phải khẳng định rằng LOGO mang một sức mạnh tiềm tàng, trong mọi sự kiện việc sử dụng LOGO trên sản phẩm đóng vai trò xây dựng hỉnh ảnh thương hiệu của một doanh nghiệp. Với một khía cạnh nào đó, LOGO được coi là “người đại diện” ...
Xem thêm
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Ngày nay, nhãn hiệu hàng hóa đóng vai trò rất quan trọng đối với đời sống hiện đại, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường. Hàng hóa ngày càng đa dạng hơn dẫn đến người tiêu dùng cần được chỉ dẫn.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 1486381 lượt

090 574 6666