Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Tư vấn luật Thuế, Kế toán Doanh nghiệp

Danh mục các dịch vụ thuộc: Tư vấn luật Thuế, Kế toán Doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật thuế VAT Tư vấn pháp luật thuế VATCác doanh nghiệp đều gắn liền với thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng), việc sử dụng hóa đơn, kê khai hóa đơn để xác định giá trị VAT đầu vào, cân đối đầu ra để nộp thuế theo đúng các quy chuẩn của Pháp luật là việc... >> Chi tiết
Tư vấn các loại phí, lệ phí khi mua bán nhà hoặc tài sản trên Đất Tư vấn các loại phí, lệ phí khi mua bán nhà hoặc tài sản trên ĐấtViệc mua bán nhà đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, tài sản trên đất đã và đanh diễn ra hàng ngày hàng giờ, việc kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước khi thực hiện mua bán đều phải tuân theo... >> Chi tiết
Tư vấn lập báo cáo tài chính, thẩm định dự án. Tư vấn lập báo cáo tài chính, thẩm định dự án.Báo cáo tài chính, quy trình thầm định dự án đầu tư, các bước thực hiện phương án kinh doanh, phân định lỗ lãi và các phương án thu hồi vốn, tăng cường hiệu quả nguồn vốn. >> Chi tiết
Tư vấn phương án kinh doanh, kế hoạch ngân sách Doanh nghiệp. Tư vấn phương án kinh doanh, kế hoạch ngân sách Doanh nghiệp.HSLAWS tư vấn giải pháp kinh doanh, lập kế hoạch chi tiết về kinh doanh, tuyển dụng và đào tạo nhân sự, xác định các nguồn lực để đàm bảo kế hoạch kinh doanh, phân tích cơ cấu tài chính, tư vấn lập Kế hoạch ngân sách... >> Chi tiết
Tư vấn và phối hợp tổ chức đào tạo nghiệp vụ kế toán Doanh nghiệp Tư vấn và phối hợp tổ chức đào tạo nghiệp vụ kế toán Doanh nghiệpHSLAWS hợp tác với các tổ chức đào tạo, các doanh nghiệp tư vấn chuyên sâu về tài chính để cung cấp dịch vụ tổ chức đào tạo nội bộ cho bộ máy tài chính của doanh nghiệp, đây là sản phẩm thiết yếu để khách hàng có thể... >> Chi tiết
Cung cấp dịch vụ Phòng TC-KT ảo cho Doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ Phòng TC-KT ảo cho Doanh nghiệp.Khách hàng là doanh nghiệp nhỏ, không muốn mất chi phí quá lớn về trả lương nhân viên, HSLAWS cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp trên dạng vụ việc, đội ngũ có kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề đã và đang... >> Chi tiết
Cung cấp, tư vấn lập biểu mẫu Kế toán, quy trình về lưu chuyển chứng từ Cung cấp, tư vấn lập biểu mẫu Kế toán, quy trình về lưu chuyển chứng từHSLAWS kết hợp với một số công ty kiểm toán, công ty tư vấn tài chính nhằm tăng cường một số dịch vụ tài chính cho khách hàng, một phần không thể thiếu được đó là cung cấp các biểu mẫu tài chính, báo cáo, biểu mẫu kế toán... >> Chi tiết
Tư vấn pháp luật thuế Thu Nhập cá nhân Tư vấn pháp luật thuế Thu Nhập cá nhânTư vấn pháp luật thuế Thu Nhập cá nhân... >> Chi tiết
Tư vấn pháp luật thuế thu Nhập doanh nghiệp Tư vấn pháp luật thuế thu Nhập doanh nghiệpTư vấn pháp luật thuế thu Nhập doanh nghiệp... >> Chi tiết

Dịch vụ khác: