Điểm đáng chú ý trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày đăng: 21/09/2020
Ngày 14/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 3357/BTC-TCT về quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật.
Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ, cơ quan thuế chuyển hình thức phân loại hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau sang kiểm tra trước hoàn thuế sau nếu phát hiện người nộp thuế:
 
- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, pháp luật hải quan;
 
- Hoặc không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế;
 
- Hoặc có giải trình, bổ sung nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng.
 
Việc phê duyệt thay đổi áp dụng hình thức phân loại phải được cập nhật vào hệ thống thông tin nghiệp vụ và phải được thông báo cho doanh nghiệp.
 
Công văn 3357/BTC-TCT bãi bỏ các điểm 1, 2, 4, 5 của Công văn 18832/BTC-TCTngày 17/12/2015 và điểm 3 (khổ thứ hai), 4, 5, 6 của Công văn 13822/BTC-TCT ngày 02/10/2015.
 
Nguồn: thuvienphapluat.vn 

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 1486443 lượt

090 574 6666