Với dịch vụ này, Khách hàng có Luật sư - Văn phòng luật sư là trợ lý pháp luật thường xuyên cho các hoạt động thương mại, kinh doanh, đàm phán giao kết hợp đồng, xử lý kỷ luật, giải quyết tranh chấp lao động trong lĩnh vực..
Luật sư riêng cho doanh nghiệp

Luật sư riêng cho doanh nghiệp

Luật sư riêng cho doanh nghiệp (hay còn gọi Luật sư tư) là một thuật ngữ không chính thức được sử dụng dùng để chỉ một loại hình dịch vụ đặc thù: Dịch vụ pháp lý giữa một bên là Công ty luật, Văn phòng luật sư.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 494825 lượt

090 574 6666