Tư vấn mua, bán doanh nghiệp

Tư vấn mua, bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp thực chất là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.. ...
Xem thêm
Thủ tục mua bán Công ty

Thủ tục mua bán Công ty

Mua bán công ty là một hoạt động diễn ra thường xuyên giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện nay. Những vướng mắc trong việc mua bán công ty là vấn đề lãnh đạo các công ty luôn băn khoăn tìm hướng giải quyết... ...
Xem thêm
Tư vấn Cổ phần hóa doanh nghiệp

Tư vấn Cổ phần hóa doanh nghiệp

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Thực chất đây là biện pháp chuyển đổi hình thức sở hữu nhà nước sang sở hữu của các cổ đông.. ...
Xem thêm
Tư vấn phát hành cổ phần vốn góp

Tư vấn phát hành cổ phần vốn góp

Tất cả các hoạt động kinh doanh dù với bất kỳ quy mô nào cũng cần phải có một lượng vốn nhất định, nó là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp.. ...
Xem thêm
Phương án kinh doanh và Nhà đầu tư chiến lược

Phương án kinh doanh và Nhà đầu tư chiến lược

Sức mạnh và khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp được đánh giá qua ba trụ cột chính là tiềm lực tài chính; năng lực quản trị điều hành và trình độ công nghệ. Các doanh nghiệp nhà ...
Xem thêm
Phương án Tài chính và xử lý công nợ

Phương án Tài chính và xử lý công nợ

Thị trường tài chính có nhiều biến động lớn, diễn biến bất thường. Chính vì vậy phương án tài chính khi cổ phần hóa cần được tổng hợp kỹ lưỡng và dự đoán được các khả năng sẽ ...
Xem thêm
Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản

Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản

Đối tượng, tài sản của hoạt động Thẩm định giá Bất động sản ...
Xem thêm
Hồ sơ phục vụ thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất.

Hồ sơ phục vụ thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất.

Hồ sơ phục vụ thẩm định giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất ...
Xem thêm
Phương án xử lý quyền sử dụng Đất và Tài sản trên Đất

Phương án xử lý quyền sử dụng Đất và Tài sản trên Đất

Phương án xử lý quyền sử dung đất và tài sản trên đất là một trong những nội dung quan trọng và phức tạp trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp .. ...
Xem thêm
Phương án lao động và giải quyết lao động dôi dư

Phương án lao động và giải quyết lao động dôi dư

Quản lý nguồn nhân lực luôn là vấn đề mà lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Một doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững nếu có nguồn nhân lực phù hợp ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 1585550 lượt

090 574 6666