Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Tư vấn Cổ phần hóa, Mua bán Công ty

Danh mục các dịch vụ thuộc: Tư vấn Cổ phần hóa, Mua bán Công ty

Tư vấn quy trình tiến hành cổ phần hóa Tư vấn quy trình tiến hành cổ phần hóaHSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn tiến trình cổ phần hóa DNNN trên cơ sở pháp luật quy định. Theo Nghị Định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 quá trình cổ phần hóa DNNN gồm các bước sau: >> Chi tiết
Văn bản pháp luật của Doanh nghiệp trong tiến trình Cổ phần hóa Văn bản pháp luật của Doanh nghiệp trong tiến trình Cổ phần hóaHSLAWS cung cấp các văn bản pháp luật, tư vấn phân tích pháp luật, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước trên cơ sở lộ trình cổ phần hóa đã được thống nhất thông qua... >> Chi tiết
Thẩm định tài sản Doanh nghiệp trước cổ phần Thẩm định tài sản Doanh nghiệp trước cổ phầnThẩm định tài sản doanh nghiệp trước cổ phần là bước làm quan trọng nhất của tiến trình cổ phần hóa, việc thẩm định do HSLAWS cung cấp dịch vụ chỉ mang tính chất thẩm định nội bộ, mang tính chất chuyên môn chứ... >> Chi tiết
Thẩm định lao động, lập phương án giải quyết lao động trước cổ phần Thẩm định lao động, lập phương án giải quyết lao động trước cổ phầnLao động và giải quyết lao động trước cổ phần hóa là mối quan tâm hàng đầu của nhà nước và toàn xã hội, việc giải quyết chế độ chính sách này mang tính xã hội, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, tạo động lực mới cho Doanh... >> Chi tiết
Thẩm định tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên Đất Thẩm định tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên ĐấtThẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế >> Chi tiết
Xác định giá trị Doanh nghiệp, xây dựng phương án kinh doanh Xác định giá trị Doanh nghiệp, xây dựng phương án kinh doanhXác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án kinh doanh là tiền đề cho việc triển khai các công việc tiếp theo trong công tác cổ phần hoá doanh nghiệp... >> Chi tiết
Phát hành cổ phần vốn góp Phát hành cổ phần vốn gópPhát hành cổ phần lần đầu là quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định cơ cấu vốn cổ phần lần đầu. Cổ phần lần đầu bao gồm: Cổ phần Nhà nước nắm giữ, cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược... >> Chi tiết
Các vấn đề khác của tiến trình cổ phần hóa Các vấn đề khác của tiến trình cổ phần hóaViệc tiến hành cổ phần hóa thực hiện theo trình tự các bước công việc cụ thể bao gồm sau: Xây dựng Phương án cổ phần hóa; Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp và tổ giúp việc.... >> Chi tiết
Mua, bán Doanh nghiệp Mua, bán Doanh nghiệpMua bán doanh nghiệp thực chất là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. >> Chi tiết

Dịch vụ khác: