Liên hệ Diễn đàn BLOG Rss Index Sitemap
Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666 - Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - Hanoi South Office Of Lawyers - Tel:(+84)4 3724 6666, Mobile: (+84)90 574 6666

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline: 098 367 6668

Tin nhanh hoạt động

Thông tin pháp luật

Dịch vụ - HSLAW

 

Dịch vụ Di chúc, khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản

HSLAWS chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan tới vấn đề thừa kế, đây là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS. Đến với chúng tôi quý khách sẽ được tư vấn bởi các luật sư và chuyên viên tư vấn hàng đầu với kết quả tốt nhất.

Các dịch vụ cơ bản:
 
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế;
2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc;
3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật;
4. Tư vấn các trình tự, thủ tục về khai nhận di sản thừa kế;
5. Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế;
6. Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp;
7. Đại diện bảo vệ quyền lợi cho bên hưởng di sản thừa kế khi có tranh chấp.
 
 

Danh mục các dịch vụ thuộc: Dịch vụ Di chúc, khai nhận di sản thừa kế, phân chia tài sản

Di sản và việc phân chia di sản thừa kế Di sản và việc phân chia di sản thừa kếViệc xác định di sản và phân chia di sản thừa kế là nguyên nhân dẫn tới các tranh chấp liên quan đến thừa kế. Tranh chấp là tiền đề cho việc thực hiện trình tự... >> Chi tiết
Thừa kế và các quy định của pháp luật về thừa kế Thừa kế và các quy định của pháp luật về thừa kếThừa kế là một chế định dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự... >> Chi tiết
Khai nhận di sản thừa kế Khai nhận di sản thừa kếKhai nhận di sản thừa kế là bước đầu tiên trong quá trình phân chia di sản thừ kế theo ý nguyện của người lập di chúc hoặc phân chia di sản theo pháp luật... >> Chi tiết

Dịch vụ khác: