HSLAWS chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan tới vấn đề thừa kế, đây là dịch vụ thế mạnh của HSLAWS. Đến với chúng tôi quý khách sẽ được tư vấn bởi các luật sư và chuyên viên tư vấn hàng đầu với kết quả tốt nhất.
 
Các dịch vụ cơ bản:
 
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế;
2. Tư vấn về thừa kế theo di chúc;
3. Tư vấn về thừa kế theo pháp luật;
4. Tư vấn các trình tự, thủ tục về khai nhận di sản thừa kế;
5. Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế;
6. Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp;
7. Đại diện bảo vệ quyền lợi cho bên hưởng di sản thừa kế khi có tranh chấp.
Di sản và việc xác định di sản thừa kế

Di sản và việc xác định di sản thừa kế

Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế khác .. ...
Xem thêm
Tranh chấp Di sản thừa kế

Tranh chấp Di sản thừa kế

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho người còn sống. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Di sản.. ...
Xem thêm
Thủ tục khởi kiện phân chia Di sản thừa kế theo di chúc

Thủ tục khởi kiện phân chia Di sản thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc. Nội dung cơ bản của chế định thừa kế theo di chúc là chỉ định người thừa kế và ...
Xem thêm
Thủ tục khởi kiện phân chia Di sản thừa kế theo Pháp luật

Thủ tục khởi kiện phân chia Di sản thừa kế theo Pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Khi xảy ra tranh chấp.. ...
Xem thêm
Hợp nhất di sản thừa kế

Hợp nhất di sản thừa kế

Theo quy định tại Bộ luật dân sự, Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Di sản ...
Xem thêm
Di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp

Theo quy định của Bộ luật dân sự, Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài srn của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc được coi là hợp pháp nếu có đủ các ...
Xem thêm
Di chúc không có hiệu lực pháp luật

Di chúc không có hiệu lực pháp luật

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 667 Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 thì Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong những trường hợp sau đây.. ...
Xem thêm
Thủ tục lập di chúc

Thủ tục lập di chúc

Theo quy định của Pháp luật, việc lập di chúc phải thực hiện tại Cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tuân thủ các thủ tục sau đây ...
Xem thêm
Lưu giữ Di chúc theo ủy quyền

Lưu giữ Di chúc theo ủy quyền

Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là việc người lập di chúc ủy quyền cho cơ quan công chứng hoặc một cá nhân khác giữ bản di chúc của mình. Người lập di chúc có thể yêu cầu.. ...
Xem thêm
Công bố Di chúc, mở thừa kế theo quy định của Pháp luật

Công bố Di chúc, mở thừa kế theo quy định của Pháp luật

Theo quy định của Bộ luật dân sự về thừa kế, Di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại cơ quan công chứng thì công chứng viên là người công bố ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 18 lượt

Tổng số đã xem: 1585520 lượt

090 574 6666