HSLAWS cung cấp các loại bảng tổng hợp bao gồm: Bảng tổng hợp thu chi; bảng tổng hợp kinh phí; bảng tổng hợp chứng từ, hóa đơn; tổng hợp mua, bán hàng hóa...
Tổng hợp tình hình kinh phí

Tổng hợp tình hình kinh phí

Mẫu bảng tổng hợp tình hình kinh phí .. ...
Xem thêm
Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi Bảo hiểm xã hội

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi Bảo hiểm xã hội

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi Bảo hiểm xã hội .. ...
Xem thêm
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyêt toán kinh tế đã sử dụng

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyêt toán kinh tế đã sử dụng

Mẫu bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh tế đã sử dụng .. ...
Xem thêm
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh tế chi BHXH của các đơn vị

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh tế chi BHXH của các đơn vị

Mẫu bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh tế chi BHXH của các đơn vị .. ...
Xem thêm
Tổng hợp chi hoạt động

Tổng hợp chi hoạt động

Mẫu bảng tổng hợp chi hoạt động .. ...
Xem thêm
Tổng hợp kinh phí đã sử dụng theo đề nghị quyết toán

Tổng hợp kinh phí đã sử dụng theo đề nghị quyết toán

Tổng hợp kinh phí đã sử dụng theo đề nghị quyết toán .. ...
Xem thêm
Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán

Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán

Mẫu bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán .. ...
Xem thêm
Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Mẫu bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại .. ...
Xem thêm
Tổng hợp bán hàng theo nhân viên

Tổng hợp bán hàng theo nhân viên

Mẫu bảng tổng hợp bán hàng theo nhân viên .. ...
Xem thêm
Tổng hợp bán hàng theo khách hàng

Tổng hợp bán hàng theo khách hàng

Mẫu bảng tổng hợp bán hàng theo khách hàng , .. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 13 lượt

Tổng số đã xem: 1420422 lượt

090 574 6666