☑ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế liên quan đễn các quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại...
Đối tượng được áp dụng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm những ai ?

Đối tượng được áp dụng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm những ai ?

Mục 1 Phần I Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể đối tượng được áp dụng chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm.. ...
Xem thêm
Tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết

Tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết

Bạn bị bệnh do trong quá trình làm việc tiếp xúc và nhiễm độc bụi than. Theo quy định tại Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH thì, bệnh của bạn thuộc danh mục bệnh nghề .. ...
Xem thêm
Thời hạn thực hiện việc bồi thường, trợ cấp cho người lao động

Thời hạn thực hiện việc bồi thường, trợ cấp cho người lao động

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa hoặc của cơ quan Pháp y, người sử dụng lao động phải hoàn tất quyết định.. ...
Xem thêm
Hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động

Hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động

Theo quy định tại mục 1, Phần III Thông tư số 10/2003/TT - BLĐTBXH thì việc lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động như sau: Người sử dụng lao động có.. ...
Xem thêm
Quy định mức bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Quy định mức bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Theo quy định tại điểm c, mục 1, phần II Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 thì mức bồi thường tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.. ...
Xem thêm
Trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao

Trường hợp người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao

Điều 90 Bộ luật lao động quy định, người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép.. ...
Xem thêm
Quy định của pháp luật về trường hợp người lao động có hành vi gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp ?

Quy định của pháp luật về trường hợp người lao động có hành vi gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp ?

Điều 89 Bộ luật Lao động quy định: người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường.. ...
Xem thêm
Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Bộ luật lao động, trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật mà người lao động.. ...
Xem thêm
Bồi thường khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Bồi thường khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Khoản 1 Điều 41 Bộ luật lao động quy định, người sử dụng lao động phải bồi thường thiệt hại cho người lao động nếu người sử dụng lao động đã đơn phương chấm.. ...
Xem thêm
Trợ cấp mất việc làm

Trợ cấp mất việc làm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Bộ luật Lao động, mức trợ cấp mất việc làm được xác định là: cứ 01 năm làm việc trả 01 tháng lương, nhưng thấp nhất cũng.. ...
Xem thêm
    Trang: 1 2 3 4

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 1585538 lượt

090 574 6666