Tổng hợp những điểm mới của hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam
Một số điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

Một số điểm mới của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

Ngày 13/6/2014 tại kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Sau đây là một số điểm mới tiêu biểu của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm ...
Xem thêm
Điểm mới về người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Điểm mới về người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được xem là một trong những điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ 1/7/2015, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động ...
Xem thêm
Quy định mới về con dấu doanh nghiệp

Quy định mới về con dấu doanh nghiệp

Trước đây, việc cấp, sử dụng con dấu của doanh nghiệp do Bộ Công an quy định thì nay, theo Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu theo quy định pháp luật ...
Xem thêm
Đăng bố cáo thông tin của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

Đăng bố cáo thông tin của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc công bố thông tin của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc ...
Xem thêm
Thời hạn góp vốn thành lập công ty

Thời hạn góp vốn thành lập công ty

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định thời hạn góp vốn thành lập công ty là 90 ngày áp dụng với cả công ty TNHH và công ty cổ phần ...
Xem thêm
Điểm mới về thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Điểm mới về thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Luật Doanh nghiệp 2014  có nhiều quy định mới về thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH một thành ...
Xem thêm
Điểm mới về họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần

Điểm mới về họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, Luật Doanh nghiệp 2014 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung khung pháp lý cho công ty cổ phần khi tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ ...
Xem thêm
Điểm mới liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điểm mới liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014 , có hiệu lực từ 1/7/2015 đã có nhiều thay đổi quan trọng, trong đó việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được xem là một trong những điểm mới đáng chú ý ...
Xem thêm
Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh nghiệp phải báo cáo với cơ quan Đăng ký kinh doanh khi thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp ...
Xem thêm
Doanh nghiệp xã hội theo Luật Doanh nghiệp 2014

Doanh nghiệp xã hội theo Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2014  được ban hành với nhiều quy định mới mang tính đột phá, khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát huy tính sáng tạo, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh và phát triển bền vững, trong đó đã đưa ra ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 33 lượt

Tổng số đã xem: 1528708 lượt