❖ Hỏi đáp về luật hôn nhân gia đình, giải đáp các thắc mắc về hôn nhân và gia đình, thủ tục ly hôn, tủ tục kết hôn, cách thức giải quyết tranh chấp về tài sản khi ly hôn ...
Các hình thức bạo lực gia đình, đối tượng của bạo lực gia đình và hậu quả

Các hình thức bạo lực gia đình, đối tượng của bạo lực gia đình và hậu quả

Có 4 hình thức bạo lực gia đình: Bạo lực thân thể; Bạo lực kinh tế; Bạo lực tình dục; Bạo lực tinh thần. Đối tượng chủ yếu là nạn nhân của bạo lực gia đình gồm: Phụ nữ; Trẻ em; Người già .. ...
Xem thêm
Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là nơi chăm sóc, tư vấn, tạm lánh, hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình .. ...
Xem thêm
Biện pháp cấm tiếp xúc theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình

Biện pháp cấm tiếp xúc theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 3 ngày khi có đủ các điều kiện sau đây ...
Xem thêm
Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình

Những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình

Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm .. ...
Xem thêm
Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình

Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình

Thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác .. ...
Xem thêm
Trách nhiệm của gia đình để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình

Trách nhiệm của gia đình để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình

Giáo dục, nhắc nhở thành viên gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn .. ...
Xem thêm
Chăm sóc bệnh nhân bạo lực gia đình

Chăm sóc bệnh nhân bạo lực gia đình

Khi khám và điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nạn nhân bạo lực gia đình được xác nhận việc khám và điều trị nếu có yêu cầu .. ...
Xem thêm
Xử lý người có hành vi bạo lực gia đình

Xử lý người có hành vi bạo lực gia đình

Điều 42 Luật Phòng chống bạo lực gia đình quy định: người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như sau: Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình .. ...
Xem thêm
Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình

Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình

Điều 2 và Điều 8 Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định những hành vi bị cấm như sau: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng.. ...
Xem thêm
Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình

Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn bạo lực gia đình

Trách nhiệm của cá nhân trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình được quy định tại Điều 31 Luật phòng chống bạo lực gia đình ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 12 lượt

Tổng số đã xem: 1528479 lượt

090 574 6666