Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả cuối cùng.

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 35 lượt

Tổng số đã xem: 1585624 lượt

090 574 6666