Chỉ tiêu chất lượng của HSLAWS trong hoạt động

Chỉ tiêu chất lượng của HSLAWS trong hoạt động "Tư vấn Pháp luật"

Nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng về tư vấn Pháp luật, đảm bảo tính khách quan trung thực cũng như yếu tố Bí mật nghề nghiệp, Đạo đức hành nghề Luật sư, HSLAWS công bố chỉ tiêu chất lượng trong hoạt động tư vấn pháp luật đối với ...
Xem thêm
Quy trình tư vấn Pháp luật - HSLAWS

Quy trình tư vấn Pháp luật - HSLAWS

HSLAWS công bố Quy trình Tư vấn Pháp luật này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dụng thương hiệu HSLAWS, từng bước chuyên môn hóa trong hoạt động tư vấn Pháp luật ...
Xem thêm
Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh ...
Xem thêm
Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doan, Quyết định bằng văn bản của Chủ Doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ...
Xem thêm
Thay đổi trụ sở chính Doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi trụ sở chính Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp phải cam kết trụ sở mới thuộc quyền sử dụng/ quyền sở hữu hợp pháp của Doanh nghiệp ...
Xem thêm
Đổi tên Doanh nghiệp tư nhân

Đổi tên Doanh nghiệp tư nhân

Các hồ sơ cần thiết cho việc thay đổi tên doanh nghiệp tư ...
Xem thêm
Thay đổi vốn Đầu tư của Doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi vốn Đầu tư của Doanh nghiệp tư nhân

Các hồ sơ cần thiết để thay đổi vốn Đầu tư của Doanh nghiệp tư ...
Xem thêm
Thay đổi thành viên hợp danh

Thay đổi thành viên hợp danh

Trường hợp công ty hợp danh tiếp nhận thành viên hợp danh, chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo các khoản 1, 2 và 3 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thành viên hợp ...
Xem thêm
Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1 Thành viên

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1 Thành viên

Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1 Thành ...
Xem thêm
Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của Công ty Theo Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 17 lượt

Tổng số đã xem: 1528521 lượt

090 574 6666