Việc mua bán nhà đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, tài sản trên đất đã và đanh diễn ra hàng ngày hàng giờ, việc kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước khi thực hiện mua bán đều phải tuân theo...
Các loại thuế phải nộp khi mua bán nhà hoặc tài sản trên đất

Các loại thuế phải nộp khi mua bán nhà hoặc tài sản trên đất

Khi thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, các bên phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 14 lượt

Tổng số đã xem: 1585565 lượt

090 574 6666