✠ Tổng hợp các câu hỏi thường gặp trong thực tế về xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự ...
Những hành vi được xem là vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Những hành vi được xem là vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Pháp luật đã quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự như: vắng mặt thực hiện việc thi hành án mà không có lý do chính đáng, cố tình không thực hiện bản án, quyết định.. ...
Xem thêm
Đối tượng bị xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự

Đối tượng bị xử lý vi phạm trong thi hành án dân sự

Người phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định; không tự nguyện thi hành các quyết định về thi hành án tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà xử phạt vi phạm hành chính .. ...
Xem thêm
Xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Mức xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.. ...
Xem thêm
Xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Những người sau đây có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự: Chấp hành viên đang giải quyết việc thi hành án; Tổ trưởng tổ quản lý, thanh lý tài sản của vụ án phá sản;.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 494797 lượt

090 574 6666