❑ HSLAWS kết hợp với một số công ty kiểm toán, công ty tư vấn tài chính nhằm tăng cường một số dịch vụ tài chính cho khách hàng, một phần không thể thiếu được đó là cung cấp các biểu mẫu tài chính, báo cáo, biểu mẫu kế toán...
Biểu mẫu Sổ sách Kế Toán theo Quyết Định 15/2006/QĐ-BTC

Biểu mẫu Sổ sách Kế Toán theo Quyết Định 15/2006/QĐ-BTC

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống, hạch toán và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Sổ sách kế toán là một hệ thống sổ chi tiết theo từng tài khoản phát sinh ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 1420339 lượt

090 574 6666