Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 10 lượt

Tổng số đã xem: 494739 lượt

090 574 6666