Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 494871 lượt

090 574 6666