Quản lý cam kết chi ngân sách nhà nước thường xuyên

Ngày đăng: 21/09/2020
Từ ngày 15/04/2016, các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phải gửi đến Kho bạc Nhà nước các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ được thực hiện trong nhiều năm ngân sách, có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên (thay vì 100 triệu đồng như trước đây), để cơ quan này quản lý, theo dõi
Hàng năm, thủ trưởng đơn vị dự toán có trách nhiệm xác định số kinh phí bố trí cho hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ; đồng thời được quyền chủ động điều chỉnh tăng, giảm số kinh phí bố trí cho hợp đồng đó, đảm bảo trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước đã được duyệt và giá trị hợp đồng còn được phép cam kết chi.
 
Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 hướng dẫn thực hiện kế toán Nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS).
 
Cũng theo Thông tư này, thời hạn đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phải gửi hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ kèm theo đề nghị cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch được tăng thêm 05 ngày lên tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Đối với hợp đồng nhiều năm, kể từ năm thứ hai trở đi, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư phải gửi đề nghị cam kết chi đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Trường hợp cấp có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán ngân sách trong tháng 12 năm trước, thời hạn gửi đề nghị cam kết chi đối với cả 02 trường hợp trên được tính từ ngày 01/01 năm sau.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2016.
 
Nguồn: luatvietnam.vn

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 1420465 lượt

090 574 6666