HSLAWS cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về Sở hữu Trí tuệ theo các Công ước Quốc tế, các Hiệp định ASIAN, ASIAN +3, cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của các Doanh nghiệp Việt Nam tại các nước trong khu vực và trên thế giới.
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Madrid

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Madrid

Việt Nam là thành viên của Thỏa ước Madrid, do vậy theo quy định thì mọi cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác của Việt Nam có thể đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid có nguồn gốc Việt Nam.. ...
Xem thêm
Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo Nghị định thư Madrid

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo Nghị định thư Madrid

Trong đơn xin đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid cần chỉ rõ các nước thành viên Nghị định thư Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.. ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 494811 lượt

090 574 6666