Khen thưởng, kỷ luật

Ngày đăng: 15/10/2020
Bên cạnh việc đề ra các chính sách lao động hợp lý thì khen thưởng, kỷ luật cũng là vấn đề quan trọng cần phải quan tâm trọng trong mỗi doanh nghiệp....
❖ Nếu các doanh nghiệp chỉ dùng công cụ vật chất trong cuộc cạnh tranh tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài sẽ dẫn đến cuộc chạy đua trong việc trả lương. Khi đó các doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp mới khởi sự sẽ rất dễ hụt hơi trong cuộc chạy đua này. Do đó cần phải nhận thức rằng bên cạnh động lực vật chất, động lực tinh thần cũng hết sức quan trọng trong việc khuyến khích và thúc đẩy nhân viên.
 
❖ Sự công nhận và khen thưởng kịp thời là một yếu tố rất quan trọng trong việc tạo động lực làm việc cho người lao động. Tâm lý con người nói chung và người lao động nói riêng đều thích được khen, thưởng khi thực hiện tốt công việc được giao. Nếu như làm việc tốt mà không được ai biết đến còn thất bại thì ai ai cũng hay thì không một nhân viên nào có thể nỗ lực và phấn đấu hết mình vì công việc. Do đó, khen thưởng kịp thời là không thể thiếu và sự công khai, trân trọng sẽ tác động tích cực tới tâm lý người lao động sâu sắc và lâu dài hơn.
 
❖ Trong quan hệ lao động, xét về góc độ pháp lý và quản lý, kỷ luật lao động là một yếu tố không thể thiếu được. 
 
❖ Là một chế định của luật lao động, chế độ kỷ luật lao động là tổng hợp các quy phạm pháp luật quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; quy định những biện pháp khuyến khích người lao động gương mẫu chấp hành cũng như những hình thức xử lý đối với người không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ những nghĩa vụ, trách nhiệm đó. Việc tuân thủ kỷ luật lao động có ý nghĩa cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội.
 
❖ Sự tuân thủ kỷ luật lao động của người lao động biểu hiện qua việc thực hiện các nghĩa vụ sau:
 
- Thực hiện các quy định cụ thể về thời gian làm việc và trật tự trong đơn vị.
 
- Thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh nơi làm việc, tuân thủ các quy định về kỹ thuật, công nghệ.
 
- Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, kinh doanh của đơn vị.
 
❖ Trách nhiệm của người sử dụng lao động:
 
- Thực hiện các quy định về ban hành nội quy lao động.
 
- Tổ chức hợp lý và kiểm tra quá trình lao động của người lao động.
 
- Thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và vệ sinh môi trường.
 
❖ Các biện pháp bảo đảm và tăng cường kỷ luật lao động gồm có:
 
- Giáo dục, thuyết phục người lao động.
 
- Tác động xã hội tạo ra và hướng dư luận xã hội.
 
- Khuyến khích, khen thưởng.
 
- Xử lý vật chất.
 
❖ Với đội ngũ luật sư và chuyên viên dày dặn kinh nghiệm, Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS sẽ tư vấn các vấn đề pháp luật liên quan đến việc khen thưởng, kỷ luật trong doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp ban hành ra các chính sách khen thưởng, kỷ luật hợp lý.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 351473 lượt

090 574 6666