Quy định về quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Ngày đăng: 22/10/2020
Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định...
Hỏi: Quy định về quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu?
 
Trả lời:
 
1. Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 
2. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định tuyên bố một văn bản công chứng vô hiệu; trong quyết định này, Toà án phải xác định ngày chết của người đó và hậu quả pháp lý của việc tuyên văn bản công chứng vô hiệu theo quy định của pháp luật.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 351450 lượt

090 574 6666