Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Ngày đăng: 22/10/2020
Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn đó, Tòa án phải ra quyết định...
Hỏi: Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu?
 
Trả lời:
 
1. Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn đó, Tòa án phải ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu.
 
2. Sau khi thụ lý đơn yêu cầu văn bản công chứng là vô hiệu, Tòa án có thẩm quyền thông báo cho Phòng công chứng, Văn phòng công chứng hoặc Công chứng viên đã thực hiện  việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Viện kiểm sát cùng cấp.
 
3. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, nếu người yêu cầu rút đơn thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.
 
4. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Tòa án phỉa mở phiên họp để xét đơn yêu cầu.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043 724 6666; Di động: 090  574 6666

Danh mục chính

Tin tức nổi bật

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 351440 lượt

090 574 6666